Winkeliers willen toch vuurwerk verkopen.

Vuurwerk - fireworks

Zo’n 150 winkeliers stappen naar de rechter om toch vuurwerk te kunnen verkopen eind dit jaar. Ze vinden dat het kabinet veel te laat besloot om al het vuurwerk te verbieden.

Volgens de ondernemers wordt Covid-19 virus misbruikt om een vuurwerkverbod in te kunnen stellen.

We hebben alle respect voor handhavers en mensen die werken in de zorg. Maar zo’n extreme maatregel op dit tijdstip is absurd. Als je het nodig vindt om vuurwerk te verbieden, had je dat ook dit voorjaar al kunnen bedenken toen de crisis uitbrak – Advocaat Lex de Jager (advocaat van de winkeliers)

Het kabinet besloot op 13 november de verkoop en het afsteken van bijna al het vuurwerk tijdens de jaarwisseling te verbieden. Alleen kindervuurwerk in de categorie F1, zoals sterretjes en knalerwten mogen nog.

Het verbod, kort voor oud en nieuw, zorgt nu voor enorme problemen bij de winkeliers. Veel bestellingen zijn al onderweg. Het kabinet stelde 40 miljoen euro subsidie in het vooruitzicht om de getroffen ondernemers te compenseren. Maar advocaat De Jager zegt dat het voor winkeliers nog volstrekt onduidelijk is hoe dat gaat uitpakken. ,,Wat wij nu kunnen zien, is dat vooral vervoers- en opslagkosten worden gecompenseerd. Over hoe er wordt omgegaan met verlies van omzet en reeds betaalde voorschotten bij leveranciers, is nog heel veel onduidelijk.”

De maatregel is volgens het kabinet nodig om de zorg te ontlasten. Afgelopen jaar raakten ongeveer 1300 mensen gewond door vuurwerk. Van hen moesten er 385 in het ziekenhuis worden behandeld. Volgens de winkeliers die nu naar de rechter stappen, verenigd in de Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk, verlicht een vuurwerkverbod de zorg helemaal niet. Het aantal gewonden is verwaarloosbaar vergeleken met andere ongelukken die zich voordoen rond oud en nieuw door bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik. Ook autorijden is gevaarlijk en zorgt voor veel gewonden en doden. Daar komt bij dat het aantal gewonden dit jaar nog weleens hoger zou kunnen uitvallen, doordat mensen zich nu storten op het illegale vuurwerk, stellen ze.

Niet iedere winkelier in de vuurwerkbranche stapt naar de rechter. Er zijn er in totaal ongeveer 1300. Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland laat weten het moment niet handig te vinden. ,,We zijn nog met het ministerie in gesprek over de compensatieregeling. Dat willen we eerst afwachten”, zegt woordvoerder Marcel Teunissen. Dat gesprek is dinsdag. Wanneer de rechtszaak dient is nog niet bekend.